Lode Maes 40 jaar voorzitter van VZW De Waerde

De vzw De Waerde kent iedereen in Zonhoven.

Het voorbije jaar werden er haast 100 voetbalwedstrijden gespeeld, gingen er meer dan 100 familiefeesten door en de gemeentelijke speelpleinwerking vindt er reeds enkele jaren haar onderkomen.

De vzw De Waerde is voor vele Zonhovenaren een waardevolle plaats, waar men steeds terecht kan voor feesten, vergaderingen, sportwedstrijden, kaartnamiddagen, een speeltuin, enz.

Lode (vorige voorzitter):” We hebben een vlotte start gekend met de hulp van vele vrijwilligers. We hebben de buurtwerking kunnen uitbreiden met drie zalen en bijhorende sportpleinen en een speeltuin. Nu, na 40 jaar, werken we nog met een 10-tal bestuursleden, waarvan er verschillende 70 plussers zijn. Er is dus nood aan verjonging, aan jongere mensen met het nodige enthousiasme, inzet en frisse ideeën. Maar, vrijwilligerswerk is niet meer zo in de mode, toch zijn ze voor het voortbestaan van onze vzw, onmisbaar.

Op de laatste statutaire vergadering werden Lode en zijn vrouw Josette figuurlijk, maar ook letterlijk in de bloemen gezet, uit dank voor het vele werk van de voorbije 40 jaar.

Brief begrafenis Lode Maes

Lode en de Waerde: het is als een levensverhaal.

Want Lode was 40 jaar voorzitter  van onze buurtwerking De Waerde.

Dit betekent dat hij een groot deel van zijn leven, van zijn vrije tijd aan de Waerde heeft besteed.

De buurtwerking was voor jou als jouw 4e kind. Je deed er alles voor en je hebt er vele dagen en nachten gewerkt.  Voor de mensen van de buurt, voor alle mogelijke feestvierders, kaarters, sportlui die zich in de Waerde kwamen ontspannen.

Lode was een sociaal man tot en met, hij kende ook iedereen en iedereen kende hem; hij genoot ervan als de mensen zich amuseerden en gelukkig waren.

We zijn echt blij dat we Lode en Josette gevierd hebben, tijdens de algemene vergadering van februari omdat onze vzw De Waerde ook 40 jaar bestaat  en Lode 40 jaar onze voorzitter was.

De laatste tijd had hij stilaan allerlei werkzaamheden afgebouwd … maar hij bleef voorzitter van de Waerde, tot de laatste dag.

Hij had nog allerlei plannen in verband met de viering van ons 40 jarig bestaan.

We beloven dat we die plannen ook gaan uitvoeren.

Lode heeft de buurtwerking al die jaren uitgebouwd tot wat het nu is.

We herkennen Lode in alles wat er zich in de Waerde bevindt: de feestzalen, de sportpleinen, de speeltuin, de hele accommodatie en Lode zal hierdoor blijven voortleven in de Waerde.

We willen ook dankzeggen aan Josette, de kinderen en kleinkinderen, voor de vele uren dat jullie hem hebben moeten missen, terwijl hij werkzaam was voor de Waerde.

Lode, bedankt voor alles en dat was echt heel veel.

Rust nu in vrede. We zullen jou nooit vergeten !